COVID-19

Vragen? Contacteer ons gerust!

DE PRAKTIJK BLIJFT OPEN!


Ik kom hiervoor graag terug op de beslissing van de overheid van 14/11/2020.
De vraag naar een heropstart van de activiteiten van de Gespecialiseerde voetverzorgers/eerstelijnszorg, werd opgenomen in de FAQ’s van 14/11/2020 op basis van de volgende argumentatie van de BVV:
- Het werkdomein van de GVV staat los van esthetische voetverzorging.

Het doelpubliek zijn zorgvragers die eerstelijnsvoetzorg nodig hebben omdat ze:
- Zelf niet in staat zijn een hygiënische basisverzorging uit te voeren (ouderen, mensen met een fysische of mentale beperking, …).
- Nagel- en huidpathologieën hebben die bij uitstel van professionele voetzorg problemen veroorzaken.
- Specifieke problematiek vertonen waardoor de arts professionele voetzorg nodig acht.

Voor dit doelpubliek moet professionele voetzorg door de gespecialiseerde voetverzorger kunnen blijven doorgaan in het belang van de algemene gezondheidszorg.

Betreft essentiële voetzorg/niet uitstelbare voetzorg:
Voetzorg uitgevoerd door een gespecialiseerd voetverzorger, gericht op de gezondheidsbehoeften wordt gezien als essentiële medische zorg, en blijft toegestaan zowel in een praktijk als aan huis. – Volgens de FAQ van 14/11.

Betreft niet essentiële algemene voetzorg:
De niet-medische voetzorg, valt onder de regeling van de contactberoepen. Deze zorg werd reeds hervat sinds 1 maart. Deze zorg mag enkel worden verleend in een voetzorgpraktijk maar tot naderorder niet ambulant. (Dus niet aan huis)

- Er dient een beschermend mondmasker gedragen te worden gedurende uw behandeling, van het betreden van de praktijk, tot het buitengaan.
- Ook wordt er in de wagen gewacht voor uw afspraak. U zal binnengeroepen worden zodra het uw beurt is.
- Er mag max. 1 patiënt in de praktijk aanwezig zijn. Enkel de persoon die een afspraak heeft mag de praktijk betreden. Personen die een persoon ophalen/afzetten worden dus verzocht te wachten in de wagen.